Ιστολόγιο Διδασκαλίας

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της διδασκαλίας των μαθημάτων “Διαφορικές Εξισώσεις” (ΜΕΜ271) (Α’ τμήμα) και “Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών” (ΜΕΜ274) του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, για το εαρινό εξάμηνο του 2019.

Το περιεχόμενο του ιστολογίου θα βρείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learn, στις αντίστοιχες σελίδες για τα μαθήματα “Διαφορικές Εξισώσεις” (ΜΕΜ271) (Α’ τμήμα) και “Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών” (ΜΕΜ274).

Advertisements