ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το διαδικτυακό ιστολόγιο αυτό διατηρείται για τις ανάγκες της διδασκαλίας μαθημάτων που διδάσκω στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το εαρινό εξάμηνο του 2020 διδάσκω τα μαθήματα Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΜΕΜ 274) και Κυματική Διάδοση (ΜΕΜ 284).