ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Γραφείο – Β 308, Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.
  • Αριθμός Τηλεφώνου – 281 039 3720.
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση – pkarag [at] uoc.gr .
  • Ώρες Γραφείου – Τετάρτη και Παρασκευή 1 μμ – 2 μμ, για άλλες μέρες και ώρες έπειτα από συνεννόηση.
  • Ακαδημαϊκές Συστάσεις – μόνο με κατ’ ιδίαν συνάντηση έπειτα από συνεννόηση.

Για επικοινωνία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την παρακάτω εφαρμογή:

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.